Trại giam T30, Củ Chi

Date:01 Th12, 2016

Trại giam T30, Củ Chi

Công Ty TNHH Nam Trường Phát là đơn vị thi công các hạng mục :

  •  Thi công hệ thống cơ điện
  •  Điện chiếu sáng.
  •  Mạng điện thoại.
  •  Hệ thống báo cháy.
  •  Hệ thống thông gió.
  •  Hệ thống cấp thoát nước.

Tại trại giam t30, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.

GIẢI PHÁP THÔNG MINH – MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG