Nhà máy Pepsico Quảng Nam

Date:01 Th12, 2016

Nhà máy Pepsico Quảng Nam

Thi công các hạng mục :

  • Thi công hệ thống điện chiếu sáng.
  • Mạng điện thoại.
  • Hệ thống camera giám sát. 

GIẢI PHÁP THÔNG MINH – MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG