Tuyến Metro số 2 – Depot Metro Tham Lương

Date:03 Th12, 2016

Url:http://depotmetrotower.com.vn/

Tuyến Metro số 2 – Depot Metro Tham Lương

  • Nhà thầu cơ điện Nam Trường Phát đã thi công toàn bộ hệ thống điện tại Depot Metro Tham Lương

GIẢI PHÁP THÔNG MINH – MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG