Bảo trì hệ thống

Với đội ngũ kỹ sư được đào tạo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp,nhiều kinh nghiệm trong lãnh vực liên quan.

– Làm việc theo qui trình đúc kết từ kinh nghiệm thực tế và các tiêu chuẩn quốc tế.

– Tiết kiệm chi phí, thời gian.

– Hạn chế rủi ro, sự cố ở mức độ thấp nhất.

– Độ an toàn và bảo vệ của hệ thống cao.

– Tư vấn lắp đặt và sử dụng điện, trang thiết bị điện một cách hiệu quả, an toàn và tiết kiệm.

– Không còn lo ngại về quản lý và giám sát kỹ thuật.

Danh mục bảo trì hệ thống cơ điện trong tòa nhà gồm:

1. Hệ thống điện.

2. Hệ thống cấp thoát nước.

3. Hệ thống PCCC.

4. Hệ thống điều hòa không khí.

5. Hệ thống quạt thông gió.


Tìm kiếm

GIẢI PHÁP THÔNG MINH – MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG